We spelen het verhaal van Mozes bij de farao na.Reacties