Herhalingstoetsen voor ons 2de rapport voor het 4de leerjaar

Beste vriendjes,

Hieronder zien jullie de toetsenwijzer nog eens die je in de klas ook hebt gekregen.

Donderdag 04/12/’14: Bewerkingen hoofdrekenen à werkboek 4A  p. 50-51, p. 62-63, p. 68, p. 76, werkboek 4B p. 3, p. 11-12, p. 20

Maandag 08/12/’14: Bewerkingen cijferen à werkboek 4A p. 52, p. 64, p. 69, p. 77 werkboek 4B p. 4-5, p. 13, p. 21-22

Dinsdag 09/12/’14 : Getallenkennisà werkboek 4A p. 49,  p. 60-61, p. 67, p. 75 werkboek 4B p. 1-2, p. 10 en herhalingsles p. 12 en 13

Woensdag 10/12/’14: Meten à werkboek 4A p. 70-71, p. 78, werkboek 4B p. 6, p. 14, p. 23-24

Donderdag  11/12/’14 Meetkunde à werkboek 4A p. 72 werkboek 4B p. 7 p. 15, p. 25 

Vrijdag 12/12/’14 Toepassingen à  werkboek 4A p. 66-67, p. 73-74, p. 79-80; werkboek 4B p. 8-9, p. 16-17

Indien iets nog niet duidelijk is, kan je ook altijd in je kompasje terecht.

Maandag 8 december is het ook herhalingstoets van WO thema 3. Achteraan op de herhalingspagina’s kan je zien wat je moet kennen en kunnen. Net zoals vorige keer bestaat het uit een open – en een gesloten boek toets.

Open boek toets:
ü  Twee vogels vergelijken: Wat is er verschillend? Wat gelijk?
ü  Uitleggen waarom er bepaalde afspraken in het park zijn en waarvoor die dienen.  (de afspraken worden gegeven)
ü  Het juiste afval in de juiste kolom plaatsen. Waarom mogen we niet alles op één hoop gooien?

Gesloten boek toets:
ü  Wat is het verschil tussen het bos en een park?
ü  Over welke plant, boom en dier gaat het? Vul aan.
ü  Geef de juiste benaming bij de nummers. ( zie werkkatern de delen van een konijn, koolmees, blad, boom,  brasem)

Dinsdag 16 december:  toets taalbeschouwing na thema 4,5 en 6. Bekijk hiervoor heel goed de fouten op het herhalingsblad dat je gaat krijgen. Ook de oefeningen in je werkboek van de thema’s 4,5 en 6 kan je terugvinden door te kijken bovenaan de bladzijde (zie taalbeschouwing).
Veel succes!

Reacties