Herhalingstoetsen voor ons 2de rapport voor het 3de leerjaar

Beste vriendjes,

Hieronder zien jullie de toetsenwijzer nog eens die je in de klas ook hebt gekregen.

Donderdag  04/12/’14 : Bewerkingen hoofdrekenen à werkboek 3A p. 51-52, p. 58-59, p. 67-68, p. 74-75-76 werkboek 3B p. 2-3, p. 14-15

Maandag  08/12/’14: Bewerkingen cijferen à werkboek 3B p. 4-5, p. 16-17

Dinsdag  09/12/’14: Getallenkennisà werkboek 3A p. 49-50,p. 56-57, p. 65-66, p. 73 werkboek 3B p. 1, p. 12-13

Woensdag 10/12/’14: Meten à werkboek 3B p. 6-7-8, p. 18

Donderdag  11/12/’14 Meetkunde à werkboek 3A p. 60-61, p. 69, p. 77 werkboek 3B p. 9, p. 19-20

Vrijdag 14/12/’12 Toepassingen à werkboek 3A p. 53-54-55, p. 62-63-64, p. 70-71-72, p. 78-79-80, p. 10-11

Indien iets nog niet duidelijk is, kan je ook altijd in je kompasje terecht.

Maandag 8 december is het ook herhalingstoets van WO thema 3. Achteraan op de herhalingspagina’s kan je zien wat je moet kennen en kunnen. Net zoals vorige keer bestaat het uit een open – en een gesloten boek toets.

Open boek toets:
ü  Twee vogels vergelijken: Wat is er verschillend? Wat gelijk?
ü  Uitleggen waarom er bepaalde afspraken in het park zijn en waarvoor die dienen.  (de afspraken worden gegeven)
ü  Het juiste afval in de juiste kolom plaatsen. Waarom mogen we niet alles op één hoop gooien?

Gesloten boek toets:
ü  Wat is het verschil tussen het bos en een park?
ü  Over welke plant, boom en dier gaat het? Vul aan.
ü  Geef de juiste benaming bij de nummers. ( zie werkkatern de delen van een konijn, koolmees, blad, boom,  brasem)

Dinsdag 16 december:  toets taalbeschouwing na thema 4,5 en 6. Bekijk hiervoor heel goed de fouten op het herhalingsblad dat je gaat krijgen. Ook de oefeningen in je werkboek van de thema’s 4,5 en 6 kan je terugvinden door te kijken bovenaan de bladzijde (zie taalbeschouwing).

Veel succes!

Reacties